image banner
Cơ quan ban hành
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử xã Tung Chung Phố
Số ký hiệu văn bản Số 10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử xã Tung Chung Phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Hảng Seo Sùng
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_thanh_lap_cttdt-nam-2023.pdf