image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Lời phát động 03/07/2023 Lời phát động phong trào toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử(VNeID)
Lượt xem: 26
Tải về 0
Số 186/TB-UBND 30/06/2023 Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
Tải về 2
kèm theo Số 186/TB-UBND 30/06/2023 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 34
Tải về 1
Kèm theo Số 186/TB-UBND 30/06/2023 Đặt vấn đề
Lượt xem: 32
Tải về 3
Số 32/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định V/v kiện toàn Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng và Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tung Chung Phố
Lượt xem: 34
Tải về 0
Số 12/QĐ-UBND 06/03/2023 Quyết định Về việc Thành lập Ban chủ nhiệm quản lý nhà văn hóa khu dân cư Thôn Tả Chu Phùng, thôn Páo Tủng, thôn Văng Leng, thôn Lũng Pâu, thôn Nàn Tiểu Hồ, thôn Cán Hồ và thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
Tải về 0
Số 10/QĐ-UBND 02/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử xã Tung Chung Phố
Lượt xem: 40
Tải về 0