image banner
Cơ quan ban hành
Quyết định Về việc Thành lập Ban chủ nhiệm quản lý nhà văn hóa khu dân cư Thôn Tả Chu Phùng, thôn Páo Tủng, thôn Văng Leng, thôn Lũng Pâu, thôn Nàn Tiểu Hồ, thôn Cán Hồ và thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số 12/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc Thành lập Ban chủ nhiệm quản lý nhà văn hóa khu dân cư Thôn Tả Chu Phùng, thôn Páo Tủng, thôn Văng Leng, thôn Lũng Pâu, thôn Nàn Tiểu Hồ, thôn Cán Hồ và thôn Séo Tủng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hảng Seo Sùng
Tài liệu đính kèm qd_thanh_lap_ban_chu_nhiem_ql_2023.pdf