image banner
Cơ quan ban hành
Quyết định V/v kiện toàn Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng và Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tung Chung Phố
Số ký hiệu văn bản Số 32/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định V/v kiện toàn Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng và Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tung Chung Phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Hảng Seo Sùng
Tài liệu đính kèm qd_thanh_lap_tcns_cong_dong_2020230525093601458_signed.pdf